Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến

Chuyên cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai thông tin doanh nghiệp qua mạng, bảo hiểm xã hội và các chương trình bảo hiểm nhóm doanh nghiệp bao gồm: bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm ung thư, bảo hiểm hưu trí...từ các thương hiệu hàng đầu thế giới với quyền lợi ưu việt trên thị trường, phí đầu tư cạnh tranh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và đáp ứng được nhu cầu tốt nhất cho Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp xếp loại A được trích 3 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi; Doanh nghiệp xếp loại B được trích 1,5 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi; Doanh nghiệp xếp loại C được trích 01 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi; Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi”.

Căn cứ các quy định nêu trên, các khoản chi có tính chất phúc lợi theo quy định tại Điểm 2.30, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC là các khoản chi trực tiếp cho người lao động ngoài các khoản chi lương thưởng đã thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8-2016.

Tại TMA, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc hiện nay cực thấp, theo số liệu của phòng nhân sự công ty. Chủ yếu người nghỉ việc là vì lý do năng lực hoặc bị kỷ luật. "Với những chính sách ưu đãi gần đây như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, môi trường làm việc thân thiết của gia đình... 

Ngày càng nhiều doanh nghiệp Nhật Bản áp dụng các chương trình hỗ trợ cho nhân viên bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư.  Không chỉ thể hiện sự quan tâm đến đời sống người lao động, đây cũng là một cách để giữ chân nhân tài, trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty Nhật lâm vào tình trạng thiếu hụt lao động.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Cartland cũng nhấn mạnh đến lợi ích tài chính của Ailira: "Người dân ở các khu vực kinh tế thấp, có nguồn lực hạn chế và không có khả năng thuê luật sư là đối tượng chúng tôi muốn giúp đỡ nhiều nhất. Với chi phí tiết kiệm mà vẫn bảo vệ được công lý, chúng tôi vừa có thể mang lại lợi ích cho người dùng, vừa mang lại lợi ích cho nghề luật sư."

Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

Theo báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế được công bố ngày 27-4, mỗi năm trên thế giới có 2,2 triệu người chết vì tai nạn và bệnh nghề nghiệp.
Theo báo cáo của tổ chức này, ngoài số tử vong, mỗi năm có 270 triệu lao động bị thương và khoảng 160 triệu người khác mắc phải những căn bệnh nghề nghiệp.

Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), người trẻ trong độ tuổi 15-24 là đối tượng dễ gặp tai nạn lao động nhất, chủ yếu do không được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn lao động.

Công ty cổ phần được đánh giá là loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất với nền sản xuất lớn, sự hiện đại của kinh tế thị trường, đặc biệt là vai trò đối với sự phát triển của thị trường tài chính.

Kể từ ngày kết thúc năm tài chính, trong thời hạn 04 tháng Công ty cổ phần phải tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị có thể gửi đề nghị yêu cầu gia hạn tới Cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Hiện nay, hình thức công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được lựa chọn nhiều nhất, bên cạnh loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Các cổ đông của công ty cổ phần nếu muốn rút vốn khỏi công ty dưới hai hình thức: yêu cầu công ty hoặc người khác mua lại cổ phần của mình. 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

Công ty cổ phần khi thành lập tối thiểu bao gồm 03 cổ đông sáng lập. Cổ đông sáng lập là cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp, được ghi tên trong sổ cổ đông và trong Điều lệ công ty.

Từ thời điểm thành lập công ty đến nay chỉ có tôi và 02 người khác hoàn thành nghĩa vụ góp vốn, còn một người mới góp vốn mua có 8.000 cổ phần. Hiện nay người này muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đã đăng ký mua là 200.000 cổ phần có được không?

Nên có hợp đồng góp vốn với các cá nhân/tổ chức khi thành lập công ty Các thành viên/ cổ đông góp vốn là những người có thể quyết định sự tồn tại, phát triển hoặc giải thể doanh nghiệp. Hợp tác được những thành viên/ cổ đông đồng lòng, đồng quan điểm, lý tưởng sẽ là một trong những điều quyết định cho việc thành công của công ty và ngược lại. Hãy suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi hợp tác với cá nhân/ tổ chức để cùng thành lập công ty.

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Chào anh chị. Tôi có vấn đề sau xin nhờ tư vấn: Tôi tham gia bảo hiểm y tế được 8 năm rồi và trên thẻ của tôi có dòng chữ 5 năm liên tục. Có phải tôi sẽ được hưởng 100% bảo hiểm y tế không vì lần vừa rồi tôi đi khám bệnh vẫn chỉ được hưởng 80%.

Trước đây tôi có làm việc và tham gia đóng bảo hiểm ở Bình Dương. Khi nghỉ việc tôi nhận sổ và làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ở quê. Nay tới thời hạn lấy bảo hiểm xã hội một lần thì tôi có thể nhận ở nơi cư trú hiện tại được không?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động có thể tham gia bảo hiểm theo hai hình thức là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Do đó, khi tính lương hưu cho người lao động cũng phải chia thành hai trường hợp:

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù bao gồm: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Tôi tham gia đóng BHXH tự nguyện nhưng hiện tại tôi tham gia làm việc tại cơ quan Nhà nước và được tham gia BHXH bắt buộc. Vậy, thời gian tham gia BHXH tự nguyện có được tính là thời gian liên tục để nghỉ chế độ hưu trí không? Cách tính hưởng lương hưu như thế nào?

Chi phí giám định thương tật khi đi giám định mức suy giảm khả năng lao động sẽ được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả, cho nên người lao động và công ty đều không phải chi trả chi phí giám định này. khi người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nghĩa là đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần.

Anh/chị cho em hỏi về vấn đề hưởng lương hưu có phải đóng BHXH bắt buộc. Công ty em là công ty nhỏ, có người lao động hơn 60 tuổi mà đang hưởng chế độ lương hưu (vì trước đây là thầy giáo). Vậy thì bên em có cần đóng BHXH bắt buộc cho bác ấy không ạ? Căn cứ theo khoản 1 Điều 186 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội

” Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.” Theo quy định trên thì trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Trong trường hợp của bạn, khi vợ bạn sinh con mà bạn có đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản cho lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con theo điểm e khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Bạn luôn dành một khoản kha khá nuôi heo đất mỗi tháng, nhưng cuối năm lại chẳng thấy dư dả được bao nhiêu? Bạn tiêu không dám tiêu, xài không dám xài nhưng lắm lúc vẫn lo sốt vó vì chẳng biết đào đâu ra tiền cho các khoản chi đột xuất? 

Câu nói nổi tiếng của tỷ phú Jack Ma đã truyền cảm hứng đến nhiều người, trong đó có nữ doanh nhân trẻ Alexa von Tobel. "Nếu muốn sống một cuộc đời đơn giản thì đừng làm lãnh đạo". Câu nói nổi tiếng của tỷ phú Jack Ma đã truyền cảm hứng đến nhiều người, trong đó có nữ doanh nhân trẻ Alexa von Tobel.

Tôi muốn được tư vấn

Hỗ trợ tư vấn nhanh
Gọi: 0938.72.1838
Lưu ý: Chúng tôi mong muốn đem đến cho quý khách những kế hoạch tài chính phù hợp nhất. Cam kết bảo mật mọi thông tin của quý khách cung cấp.

Sách Hay

Quà tặng Cao cấp

Booking All

Smart Company