Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến

Chuyên cung cấp giải pháp về hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai thông tin doanh nghiệp qua mạng, bảo hiểm xã hội và các chương trình bảo hiểm nhóm doanh nghiệp bao gồm: bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm ung thư, bảo hiểm hưu trí...từ các thương hiệu hàng đầu thế giới với quyền lợi ưu việt trên thị trường, phí đầu tư cạnh tranh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và đáp ứng được nhu cầu tốt nhất cho Doanh nghiệp.

Người lao động có phải tự chi trả chi phí giám định thương tật?

Căn cứ theo quy định tại Điều 42 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 về sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:


“1. Trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 của Luật này; trả phí khám giám định đối với trường hợp người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 47 của Luật này mà kết quả khám giám định đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.”

Theo đó, khi người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nghĩa là đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng thì chi phí giám định thương tật khi đi giám định mức suy giảm khả năng lao động sẽ được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả, cho nên người lao động và công ty đều không phải chi trả chi phí giám định này.

Quy định mới về trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động

Theo Điều 48 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thì trợ cấp một lần của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính như sau:

1. Điều kiện hưởng: Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

– Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

– Ngoài mức trợ cấp quy định ở trên, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đóng từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp;

Trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Như vậy, tại Mục 3 Chương III Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cách tính trợ cấp một lần dựa trên căn cứ là mức suy giảm khả năng lao động và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Nhưng theo quy định Luật an toàn vê sinh lao động có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thì tính trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dựa trên 02 cơ sở là mức suy giảm khả năng lao động và só năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Do đó, bắt đầu từ ngày 01/7/2016 trở đi, tính trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần sẽ không tính trên số năm đóng BHXH nữa mà xác định bằng số năm đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

http://bhxhtphcm.gov.vn/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi muốn được tư vấn

Hỗ trợ tư vấn nhanh
Gọi: 0938.72.1838
Lưu ý: Chúng tôi mong muốn đem đến cho quý khách những kế hoạch tài chính phù hợp nhất. Cam kết bảo mật mọi thông tin của quý khách cung cấp.

Sách Hay

Quà tặng Cao cấp

Booking All

Smart Company